Możliwość nadawania poza pasmami krótkofalarskimi może czasami okazać się przydatna.  Dotytczy to sytuacji kiedy chcemy radio wykorzystać jako generator sygnału w. cz. w warsztacie, albo przy strojeniu nowej anteny. O ile w modelu FT-817 można było dokonać odblokowania nadajnika programowo, o tyle dostępne programy z posiadanym przeze mnie FT-817nd nie działają. Wykorzystywały one nieudokumentowane przez […]